icon profile default icon profile crystal icon profile dove icon profile lilac icon profile medical icon profile organic icon profile summer icon profile vintage

Microsoft Project 2003 - Công cụ quản lý dự án chuyên nghiệp

Đăng bởi HocKynang.com. Posted in Quản lý dự án

Microsoft Project 2003 - Công cụ quản lý dự án chuyên nghiệp

Microsoft Project là một chương trình chuyên dùng để quản lý các dự án, là chương trình có những công cụ mạnh và thuận tiện.

Microsoft Project có thể làm việc với nhiều chế độ, nhiều công cụ, chức năng để thực hiện các thao tác tạo lập và hiệu chỉnh trên dự án đồng thời tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Mục đích của Microsoft Project 2003 gồm:

• Tổ chức lập kế hoạch và quản lý dự án.

• Lên lịch công tác.

• Chỉ định các tài nguyên và chi phí cho các công việc trong dự án.

• Điều chỉnh kế hoạch để thích ứng với các điều kiện ràng buộc.

• Chuẩn bị các báo biểu cần thiết cho dự án.

• Dự trù các tác động đến tiến độ của dự án khi xảy ra những thay đổi có ảnh hưởng lớn đến dự án.

• Xem xét lại dự án để đối phó với các tình huống ngẫu nhiên.

• Đánh giá tài chính chung của dự án.

• In ấn các báo biểu phục vụ dự án.

• Làm việc và quản lý theo nhóm.

• Rút kinh nghiệm trong khi thực hiện dự án.

Để chạy Microsoft Project 2003 phần cứng tối thiểu của máy tính là:

− Bộ vi xử lý 486 trở lên

− 16 Mb RAM

− Window 9x

− Ổ cứng >100 Mb

Và cần có các phần mềm sau:

− Phần mềm Microsoft Project 2003

− Bộ gõ tiếng Việt

Tags: QUẢN TRỊ KINH DOANH Quản lý dự án