Giao diện mặc định icon profile default icon profile dove icon profile lilac tlp icon profile crystal icon profile medical icon profile organic icon profile summer   vietnam

9 nguyên tắc trở thành người lãnh đạo tuyệt vời

Đăng bởi: HocKynang.com. Chuyên mục Quản trị nhân sự

9 nguyên tắc trở thành người lãnh đạo tuyệt vời

1. Người biết hướng dẫn người khác tự dẫn dắt họ

2. Người truyền cảm hứng và hỗ trợ tinh thần lãnh đạo cho người khác

3. Người biết trao quyền cho người khác để họ tự quyết định và để họ phát huy mọi tiềm năng

4. Người hướng nhân viên từ chỗ bị phụ thuộc trở nên độc lập

5. Người có ảnh hưởng tích cực đến cách suy nghĩ của người khác

6. Người làm việc hiệu quả ở cả 3 cấp: với từng cá nhân, với tập thể và với tổ chức

7. Người dám nhận rủi ro cho người khác

8. Người chỉ cho người khác cách tận hưởng thành công

9. Người nâng đỡ người khác nhanh chóng trở thành người lãnh đạo giỏi hơn cả chính mình

Trích facebook: Phạm Hoàng Lân

Tags: Quản trị nhân sự

Sản xuất màng PE Sản xuất dây đai thép
Tin tức đóng gói