Giao diện mặc định icon profile default icon profile dove icon profile lilac tlp icon profile crystal icon profile medical icon profile organic icon profile summer   vietnam

4 cách giúp lãnh đạo hiệu quả dù không phải chuyên gia

Đăng bởi: HocKynang.com. Chuyên mục Quản trị nhân sự

4 cách giúp lãnh đạo hiệu quả dù không phải chuyên gia

Nhà lãnh đạo không nên cố gắng trở thành một chuyên gia. Bởi lẽ, nhà lãnh đạo có nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn phải làm, trong khi các nhân viên có thể có đủ tất cả kiến thức chuyên môn mà nhà lãnh đạo cần. Hãy tập trung vào xây dựng phong cách, hình ảnh của một nhà lãnh đạo bao quát bằng 4 cách sau đây:

XEM NHANH BÀI VIẾT

Xây dựng các mối quan hệ

Nếu trước khi trở thành một nhà lãnh đạo, một người phải nắm bắt nhiều “thực tế và con số”, thì khi trở thành một nhà lãnh đạo, nhiệm vụ của người ấy phải chuyển sang xây dựng các mối quan hệ.

Một nhà quản lý chuyên gia phải biết được cách thực hiện một công việc nào đó, còn một nhà quản lý bao quát phải biết được nên giao phó công việc ấy cho ai. Một nhà lãnh đạo chuyên gia chỉ ra giải pháp cho nhân viên, còn nhà lãnh đạo bao quát tập hợp tất cả các nhân viên lại để cùng nhau tìm ra giải pháp.

Để xây dựng quan hệ với nhân viên, nhà lãnh đạo cũng cần phải dành nhiều thời gian gặp gỡ trực tiếp nhân viên để tìm hiểu các kỹ năng và tài năng của họ. Một nhà lãnh đạo bao quát cần phải hiểu nhân viên như một cá nhân và đối xử tốt với họ cũng như đối xử tốt với khách hàng.

Không trực tiếp thực hiện công việc mà hãy tạo điều kiện để nhân viên làm điều đó

Nhiệm vụ của một chuyên gia là phải tự mình thực hiện các công việc. Nhưng một nhà quản lý bao quát phải đóng vai trò của một người hỗ trợ, nghĩa là giúp cho các chuyên gia thực hiện tốt công việc.

Nhà lãnh đạo cần phải biết khi nào để cho nhân viên tự mình thực hiện công việc, khi nào thì nên can thiệp. Đây là một thách thức lớn vì nhà lãnh đạo có rất nhiều nhiệm vụ và cần phải nhận định được một cách nhanh chóng khó khăn tiềm ẩn ở đâu.

Nhà lãnh đạo nên thường xuyên tham gia vào các cuộc họp để tạo ra các cuộc đối thoại hai chiều giữa sếp và nhân viên và đảm bảo rằng nhân viên cấp dưới không thực hiện công việc của họ một cách bị động.

Nhìn sự việc một cách bao quát

Giá trị của một nhà lãnh đạo nằm ở khả năng nhìn thấy một bức tranh rộng lớn và kết nối các sự việc với nhau. Một nhà lãnh đạo chuyên gia thường “nhìn xuống”, tập trung vào một hành động cụ thể nào đó, trong khi một nhà lãnh đạo bao quát phải “nhìn lên”, quan sát mọi việc xung quanh.

Để trở thành một người có tư duy bao quát, chúng ta nên lấy ra một vấn đề lớn và phân tích tác động của nó đối với những người ở trên mình hai cấp bậc. Sau đó, phân tích tác động của vấn đề ấy đối với hội đồng quản trị và các nhà đầu tư.

Xây dựng phong cách lãnh đạo hiệu quả

Giá trị của một chuyên gia nằm ở chỗ người ấy rất am hiểu thực tế. Nhưng một nhà lãnh đạo cần xuất hiện với hình ảnh, phong thái của một nhà điều hành hiệu quả. Cách ăn mặc, đi đứng, phát biểu là những kỹ năng cần có của một nhà lãnh đạo và những kỹ năng ấy cần phải được rèn luyện. Những nhà lãnh đạo chính trị hiệu quả khi phát biểu trước công chúng thường có một phong cách rất thoải mái, truyền đạt ngắn gọn và súc tích, nhưng họ cũng nuôi dưỡng một sự kết nối về cảm xúc với người nghe.

Bạn có đồng tình với ý kiến này không?

Nguồn sưu tầm

Tags: Quản trị nhân sự

Sản xuất màng PE Sản xuất dây đai thép
Tin tức đóng gói