icon profile default icon profile crystal icon profile dove icon profile lilac icon profile medical icon profile organic icon profile summer icon profile vintage

Những nguyên tắc cơ bản của tư duy phê phán

Đăng bởi Quản trị viên. Posted in Kỹ năng tư duy hiệu quả

Những nguyên tắc cơ bản của tư duy phê phán

Đừng vẽ nên một viễn cảnh nào khi mà bạn vẫn còn chưa hiểu biết đầy đủ về nó. Hãy thu thập đủ những thông tin cần thiết.

Một trong các nguyên tắc quan trọng nhất nhưng cũng đồng thời khó thực hiện nhất trong tư duy phê phán chính là tính triệt để - tức là việc thu thập đủ tất cả những cơ sở lập luận, các chứng cứ sẵn có cho một chủ đề dựa trên sự nghiên cứu kĩ lưỡng.

Điều hiển nhiên là mọi ý kiến phải có cơ sở lập luận của nó; những tri thức không đầy đủ thường là xuất phát điểm cho những kết luận sai lệch. Các nguyên tắc:

1. Thu thập đủ thông tin cần thiết.

2. Hiểu và xác định rõ tất cả các khái niệm liên quan

3. Đưa ra những câu hỏi về nguồn gốc của các cơ sở lập luận

Những nguyên tắc cơ bản của tư duy phê phán

4. Đặt câu hỏi về các kết luận

5. Chú ý các giả thiết và các khuynh hướng ngầm

6. Đưa ra các câu hỏi về nguồn gốc của các cơ sở lập luận

7. Đừng mong đợi mình sẽ có tất cả các câu trả lời
 

8. Xem xét vấn đề trên phạm vi lớn

9. Xem xét những nguyên nhân và hệ quả khác nhau của vấn đề

10. Chú ý loại bỏ các tác nhân gây cản trở suy nghĩ

11. Hiểu được những khuynh hướng và giá trị riêng của bản thân mình.

Tags: KỸ NĂNG CÁ NHÂN Kỹ năng tư duy hiệu quả