icon profile default icon profile crystal icon profile dove icon profile lilac tlp icon profile medical icon profile organic icon profile summer icon profile vintage

TIÊU ĐỀ BÀI VIẾT Đọc
Sáu bí quyết để mở đầu bài thuyết trình ấn tượng 566
Bí quyết nói trước công chúng 364
Ba bí quyết cho một bài thuyết trình thành công 556
5 cách “mài sắc” kỹ năng truyền đạt thông tin cho lãnh đạo 955
Kỹ năng thuyết trình bảo vệ luận văn 417
Bí quyết để có một bài thuyết trình ấn tượng 317
Sáu bí quyết để có một mở đầu bài thuyết trình ấn tượng 289
Yếu tố quan trọng nhất làm nên một buổi thuyết trình thành công là gì? 354
Sáu chiêu thức để có buổi thuyết trình thành công 315
Phi ngôn từ trong Thuyết Trình 312
15 điều cần chuẩn bị cho 15 phút thuyết trình 326
6 cách thu hút người nghe khi diễn thuyết 312
Cách kết thúc bài diễn văn một cách ấn tượng 311
Để trở thành diễn giả có sức thuyết phục 293
Kỹ năng thuyết trình 281
15 lời khuyên cho một buổi thuyết trình 334
Làm thế nào để thuyết trình hiệu quả? 289
Huấn luyện và phát triển kỹ năng diễn thuyết, thuyết phục 283
Bài thuyết trình đầy tính thuyết phục 286
Kỹ năng thuyết trình chào bán hàng 318
Nói trước đám đông: chuyện nhỏ! 245
Thuyết trình sau thuyết trình 259
Để thuyết trình thành công 274
Nói trước đám đông 244
Chuẩn bị cho 15 phút thuyết trình: dễ hay khó? 265
Chuẩn bị cho bài thuyết trình 267
Giai đoạn trình bày bài thuyết trình 259
Sau khi thuyết trình 250
Các phương tiện giao tiếp cơ bản 291
Kỹ năng giao tiếp thời số hóa 289

Tags: KỸ NĂNG LÀM VIỆC Kỹ năng thuyết trình