icon profile default icon profile crystal icon profile dove icon profile lilac icon profile medical icon profile organic icon profile summer icon profile vintage

Đề xuất nhiều phương án khác nhau

Đăng bởi Quản trị viên. Posted in Kỹ năng quyết định

Đề xuất nhiều phương án khác nhau

Để đưa ra được một quyết định đúng đắn nhất, bạn cần phải có nhiều phương án chọn lựa khác nhau. Sau khi cân nhắc các ưu khuyết điểm của từng giải pháp, bạn sẽ có lợi thế hơn để đưa ra quyết định tốt nhất đối với tình huống đã cho.

Nếu bạn chỉ có một phương án, mọi người sẽ chỉ có một lựa chọn: hoặc "có", hoặc "không", bởi vì bạn chỉ có duy nhất một câu hỏi: "Chúng ta nên làm điều này không?". Tuy nhiên, điều này hiếm khi dẫn đến một quyết định hiệu quả. Các chuyên gia về việc ra quyết định David Matheson và Jim Matheson nói rằng: "Các phương án sáng tạo và khả thi là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ quyết định nào. Nếu không có các phương án thay thế, sẽ không có quyết định".

Bạn cần có các phương án khác nhau đại diện cho nhiều khả năng khác nhau, dù nhóm ra quyết định phải chủ động tạo ra chúng. Nhưng làm cách nào để tạo ra các phương án đó? Chúng ta hãy quay lại ví dụ ở đầu chương. George và nhóm của anh đang bàn bạc về cách tăng doanh thu cho sản phẩm bột giặt ở khu vực Mỹ La-tinh. Cuộc họp này xem ra có vẻ suôn sẻ và mọi người tỏ ra nhất trí với quyết định. Vậy thì có điều gì sai ở đây?

Đề xuất nhiều phương án khác nhau

Trong tình huống này, vị trưởng phòng đã không thể lôi kéo nhóm của mình vào việc tìm kiếm các phương án thay thế khác nhau. Anh đã không khích lệ tranh cãi lành mạnh và những chất vấn có tính xây dựng. Thay vào đó, sự hòa hợp thái quá của nhóm đã dẫn đến tình trạng mọi người đồng lòng hưởng ứng ý kiến đầu tiên được nêu ra là phân tích phương án đóng gói, mà không hề có sự sáng tạo hay một lối tư duy nào khác. Kết quả là không có ý tưởng mới nào được đề xuất và cả nhóm triển khai giải pháp ban đầu vốn chỉ là sự gợi ý của vị trưởng phòng.

Với tư cách là người ra quyết định, mục tiêu của bạn trong giai đoạn này là cần xác định thật nhiều phương án thay thế. Huy động trí tuệ tập thể là một phương pháp hiệu quả để tìm kiếm những ý tưởng và phương hướng hành động khác nhau.

Tags: KỸ NĂNG CÁ NHÂN Kỹ năng quyết định