icon profile default icon profile crystal icon profile dove icon profile lilac icon profile medical icon profile organic icon profile summer icon profile vintage

Học cách lập kế hoạch kinh doanh

Đăng bởi HocKynang.com. Posted in Kỹ năng lập kế hoạch

Học cách lập kế hoạch kinh doanh

 
"Biến những điều không thể thành có thể" - Đó là khẩu hiệu đập vào mắt mọi người ngay khi vừa bước vào văn phòng Công ty liên doanh Procter & Gamble Vietnam ở TP HCM.

Đây là cách mà theo chị Song Hà, phụ trách đối ngoại, là để nhắc nhở nhân viên hướng về mục tiêu đề ra trong kế hoạch năm nay. Tại Công ty Procter & Gamble, Ban giám đốc không giao hẳn cho một bộ phận làm bản kế hoạch năm mà thay đổi từ năm này sang năm khác. Năm ngoái, công việc này được giao cho phòng bán hàng, còn năm nay nhiệm vụ được giao cho phòng tài chính. Thật ra, theo ông Phạm Văn Bằng, Giám đốc Tài chính công ty, phòng tài chính của ông có vai trò như người chấp bút, tức phối hợp sao cho ăn khớp với nhau các ý tưởng vốn rời rạc trong các kế hoạch do từng bộ phận đưa ra. Cách làm này giúp cho nhân viên có thể làm chủ việc kinh doanh của công ty.

Tại Đà Nẵng, trong hai ngày cuối tuần giữa tháng 12/2002, các phòng ban cùng những nhân vật chủ chốt của Procter & Gamble đã ngồi lại với nhau để góp ý cho bản dự thảo kế hoạch. Ngoài việc lấy thêm góp ý, bổ sung, nhà máy đặc biệt còn đưa ra một người đóng vai trò là đối thủ cạnh tranh để phản biện lại một số điểm nêu trong bản dự thảo. "Có như thế kế hoạch mới chặt chẽ và hợp lý" - ông Bằng nói.

Học cách lập kế hoạch kinh doanh

Để chuẩn bị cho năm tài chính mới (bắt đầu từ tháng 7/2003) Procter & Gamble đã bắt tay làm bản thảo dự thảo kế sản xuất kinh doanh và phải mất ba tháng mới có thể hoàn tất. Theo thông lệ, bản kế hoạch của các công ty con trên thế giới sẽ được tổng hợp vào cuối tháng 3 hàng năm ở văn phòng chính của tập đoàn tại Mỹ.

Theo ông Bằng, thực tế công ty mẹ có phân bổ chỉ tiêu (thường yêu cầu chỉ tiêu doanh số và lợi nhuận tăng lên) và Tổng Giám đốc ở mỗi nhà máy con có quyền thuyết phục và tranh cãi. "Theo tôi, đây cũng là lực đẩy cho công ty mỗi quốc gia tạo áp lực buộc phải sáng tạo các chương trình tiếp thị kinh doanh mới" - ông Bằng nói. Ông phân tích, đa phần chỉnh sửa này là hợp lý và phù hợp với chiến lược phát triển chung mà chủ đầu tư đặt ra đối với khu vực và trên toàn cầu. Tầm nhìn của người vạch kế hoạch ở mỗi nhà máy con bị giới hạn vì chỉ bó hẹp trong một nước. Suy nghĩ của công ty mẹ phù hợp với chiến lược vùng và suy nghĩ trên bối cảnh làm ăn quốc tế như sự chi phối của khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA), Tổ chức thương mại thế giới (WTO)... Đồng thời công ty mẹ cũng có sự tiết chế cần thiết như bản kế hoạch đề ra quá nhiều việc phải làm qua nhiều nhưng nguồn lực không đáp ứng được hay đây không phải là thị trường mục tiêu.
 

Kế hoạch hàng năm của Procter & Gamble thường được điều chỉnh đề phụ hợp với sự biến động của thị trường. "Năm qua có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kế hoạch của công ty chẳng hạn như công ty bất ngờ giảm giá bột giặt Tide để tăng lợi thế cạnh tranh" - ông Bằng nói.

Tags: KỸ NĂNG CÁ NHÂN Kỹ năng lập kế hoạch