Giao diện mặc định icon profile default icon profile dove icon profile lilac tlp icon profile crystal icon profile medical icon profile organic icon profile summer   vietnam

7 bài học làm việc hiệu quả dành cho doanh nhân

Đăng bởi: HocKynang.com. Chuyên mục Chuyện doanh nhân

7 bài học làm việc hiệu quả dành cho doanh nhân

Hiệu quả là hoàn thành công việc một cách nhanh nhất mà không phung phí thời gian và tiền bạc - hai thứ mà bất cứ doanh nhân nào cũng nhất quyết không được đánh mất.
“Sự hiệu quả” (Efficiency) luôn là từ “nóng” trong bất cứ phòng họp nào. Nhưng chính xác thì ý nghĩa của nó là gì và tại sao nó lại quan trọng như vậy?

Trang web từ điển Merriam-Webster định nghĩa "hiệu quả" là “khả năng làm một việc hay tạo ra một thứ gì đó mà không lãng phí quá nhiều nguyên vật liệu, thời gian, và công sức”. Nói cách khác, “sự hiệu quả” – gốc lấy từ động từ “efficere” trong tiếng Latin, nghĩa là “hoàn thiện” – tức là làm một cách nhanh chóng mà không lãng phí.

Trong thế giới kinh doanh ngày nay, hiệu quả được hiểu là hoàn thành công việc một cách nhanh nhất mà không phung phí thời gian và tiền bạc của công ty - hai thứ mà bất cứ doanh nhân nào cũng nhất quyết không được đánh mất.

Dưới đây là những lời khuyên cho sự hiệu quả của một số doanh nhân thành đạt - từ việc phân công nhiệm vụ đến phương pháp né tránh sự phiền nhiễu - được tổng hợp bởi Make It Cheaper - một dịch vụ giúp đỡ các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Mỹ.

 27 bài học làm việc hiệu quả dành cho doanh nhân 1

Thanh Hòa - Tuyết Nhung (theo doanhnhansaigon)

Các bài viết khác

Tags: Chuyện doanh nhân

Sản xuất màng PE Sản xuất dây đai thép
Tin tức đóng gói