Giao diện mặc định icon profile default icon profile dove icon profile lilac tlp icon profile crystal icon profile medical icon profile organic icon profile summer   vietnam

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 29/3-2/4

Đăng bởi: HocKynang.com - ngày . Chuyên mục Chứng khoán

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 29/3-2/4

Trong đó có DIC Corp, Rạng Đông Holding, Nông sản thực phẩm Yên Bái...

Tuần mới từ 29/3 đến 2/4/2021 có 13 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. Trong số đó nhà đầu tư chú ý có DIC Corp (DIG) sẽ phát hành gần 32 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 10%, có Rạng Đông Holding (RDP) phát hành 6,6 triệu cổ phiếu thưởng...

Ngày 29/3/2021: CAP, KCE

Ngày 29/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Nông sản thực phẩm Yên Bái (mã chứng khoán CAP) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 40%. Thời gian thanh toán vào 28/4/2021. Như vậy với hơn 5,23 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, công ty sẽ chi khoảng 21 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Năm tài chính 2019-2020 (niên độ tài chính của công ty bắt đầu từ 1/0 và kết thúc vào 30/9 năm sau), công ty đạt 376 tỷ đồng doanh thu, giảm 15% so với năm trước đó. Nhờ tiết giảm sâu về chi phí nên lợi nhuận sau thuế tăng 33,8% lên trên 30 tỷ đồng. EPS đạt 5.292 đồng. Tổng LNST chưa phân phối đến 30/9/2020 đạt hơn 31 tỷ đồng.

CTCP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa (KCE) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 20/4/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Ngày 30/3/2021: DIG, VPD, CMF, SAS, DM7

Ngày 30/3/2021 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Corp – mã chứng khoán DIG) chốt danh sách cổ đông phát hành gần 32 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 10%. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 320 tỷ đồng. Dự kiến sau phát hành DIC Copr sẽ tăng vốn điều lệ từ gần 3.185 tỷ đồng hiện nay lên trên 3.500 tỷ đồng.

BCTC ghi nhận, năm 2019 DIC Corp đạt 2.116 tỷ đồng doanh thu, giảm gần 10% so với năm trước đó. Còn lợi nhuận sau thuế tăng 11,7%, lên mức 372 tỷ đồng. Tổng LNST chưa phân phối đến 31/12/2019 còn hơn 390 tỷ đồng.

Năm 2020 đạt 2.489 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng hơn 16% so với năm 2019. Còn lợi nhuận sau thuế tăng gấp rưỡi, lên 642 tỷ đồng. Tổng LNST chưa phân phối đến 31/12/2020 đạt 1.022 tỷ đồng.

CTCP Phát triển điện lực Việt Nam (VPD) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 4%. Thời gian thanh toán 20/4/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

CTCP Thực phẩm Cholimex (CMF) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 50%. Thời gian thanh toán 10/5/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SAS) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 16/4/2021.

CTCP Dệt may 7 (DM7) chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2%. Thời gian thanh toán 12/4/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Ngày 31/3/2021: QST, L40

CTCP Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh (QST) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 9%. Thời gian thanh toán 13/5/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

CTCP Đầu tư và xây dựng 40 (L40) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 19/4/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

2/4/2021: RDP, BWA, DNR, HHP

Ngày 2/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Rạng Đông Holding (mã chứng khoán RDP) chốt danh sách cổ đông phát hành gần 6,6 triệu cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 16%. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 66 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ quỹ đầu tư phát triển trên BCTC năm 2019 đã được kiểm toán của công ty.

BCTC năm 2019 ghi nhận, doanh thu cả năm của Rạng Đông Holding đạt 1.991 tỷ đồng, tăng hơn 28% so với năm trước đó. Còn lợi nhuận sau thuế bất ngờ đạt gần gấp 6 lần, lên 70 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 43 tỷ đồng. Tổng LNST chưa phân phối đến hết năm 2019 đạt hơn 45 tỷ đồng. Ngoài ra Rạng Đông Holding còn có gần 69 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, gần 2 tỷ đồng vốn khác của chủ sở hữu và gần 26 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

CTCP Cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc (BWA) chi tam ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 4,5%. Thời gian thanh toán 10/5/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

CTCP Đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng (DNR) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 10/5/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (HHP) phát hành 1,17 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019. Tỷ lệ phát hành 6,5%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 11,7 tỷ đồng.

Theo Thái MạnhDoanh nghiệp và Tiếp thị

Tags: Chứng khoán

Sản xuất màng PE Sản xuất dây đai thép
Tin tức đóng gói