Giao diện mặc định icon profile default icon profile dove icon profile lilac tlp icon profile crystal icon profile medical icon profile organic icon profile summer   vietnam

CII giảm 13% lợi nhuận công ty mẹ sau kiểm toán, huy động 590 tỷ lô trái phiếu mới để đảo nợ

Đăng bởi: HocKynang.com - ngày . Chuyên mục Chứng khoán

CII giảm 13% lợi nhuận công ty mẹ sau kiểm toán, huy động 590 tỷ lô trái phiếu mới để đảo nợ

Ngày phát hành dự kiến là 13/4/2021. Mục đích CII huy động vốn nhằm thanh toán trước hạn trái phiếu được phát hành ngày 25/2/2019 trị giá 370 tỷ đồng và ngày 19/3/2020 trị giá 220 tỷ đồng.
CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) vừa công bố BCTC kiểm toán với lợi nhuận công ty mẹ giảm 13% so với trước kiểm toán, xuống mức 254 tỷ đồng. Nguyên nhân điều chỉnh lợi nhuận theo CII do đã ghi nhận bổ sung khoản thuế thu nhập doanh nghiệp từ phần doanh thu tính thuế tăng lên của dự án bị áp giá theo giá thị trường.

Bên cạnh đó, Công ty cũng đã điều chỉnh tăng chi phí lãi vay phân bổ vào các dự án và điều chỉnh tăng giá vốn của các công ty con so với báo cáo tự lập trước đó.

So với năm 2019, lợi nhuận năm 2020 tăng mạnh 73% chủ yếu do lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ ở các công ty trong Tập đoàn tăng mạnh, do một số công trình, dự án đầu tư đã hoàn thành được ghi nhận trong kỳ. Cùng với đó, việc tăng tỷ lệ sở hữu bình quân từ các Công ty con có kết quả kinh doanh tốt cũng khiến cho phần lợi ích thuộc về cổ đông công ty mẹ tăng lên so với năm 2019.

Mới đây, Công ty cũng vừa đăng ký chào bán 5,9 triệu trái phiếu, tổng giá trị vốn huy động là 590 tỷ đồng. Trái phiếu chào bán là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với tổ chức phát hành.

Thời hạn trái phiếu là 36 tháng kể từ ngày phát hành. Kỳ hạn trả lãi là định kỳ 3 tháng/lần kể từ ngày phát hành, lãi suất trái phiếu tính theo lãi suất cố định và thả nổi. Đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất cố định 9,2%/năm. Các kỳ sau sẽ tính theo lãi suất thả nổi, bằng tổng của 3,22%/năm và lãi suất tham chiếu.

Ngày phát hành dự kiến là 13/4/2021. Mục đích CII huy động vốn nhằm thanh toán trước hạn trái phiếu được phát hành ngày 25/2/2019 trị giá 370 tỷ đồng và ngày 19/3/2020 trị giá 220 tỷ đồng.

Công ty cũng vừa thông qua việc phát hành 1.600 tỷ trái phiếu kèm chứng quyền. Theo điều kiện và điều khoản của chứng quyền, mỗi trái phiếu lúc này sẽ được nhận một chứng quyền, một chứng quyền được mua 38,75 cổ phần CII với giá mua cổ phần khi thực hiện chứng quyền theo công thức định sẵn.

Theo Tri TúcDoanh nghiệp và Tiếp thị

Tags: Chứng khoán

Sản xuất màng PE Sản xuất dây đai thép
Tin tức đóng gói