icon profile default icon profile crystal icon profile dove icon profile lilac tlp icon profile medical icon profile organic icon profile summer icon profile vintage

TIÊU ĐỀ BÀI VIẾT Đọc
Quản lý trải nghiệm khách hàng 385
Làm gì khi các nỗ lực hướng tới khách hàng bị thất bại? 395
50 "In" trong dịch vụ khách hàng 350
Có phiền không nếu tôi hỏi bạn một vài câu hỏi? 416
10 cách để đánh mất khách hàng và xa lánh mọi người 378
Tương lai của dịch vụ khách hàng 291
Muôn mặt khách hàng 285
10 điều khát khao của khách hàng 289
Nguyên liệu cho lòng trung thành khách hàng 274
Bạn học được gì từ việc đánh mất khách hàng? 276
Kiểm tra IQ khách hàng của bạn 265
“Đốt vía” khách hàng yếu kém - tại sao không? 311
Dịch vụ khách hàng: từ A đến … Z! 281
Công thức PACT trong Dịch vụ Khách hàng 299
3P trong dịch vụ khách hàng 271
Làm gì với những phàn nàn của khách hàng? 268
CRM có thực sự hữu ích? 310
“Siêu” dịch vụ khách hàng với 5 sách lược hiệu quả 274
Dịch vụ khách hàng vượt trội - Bài học từ buồng lái máy bay 280
Sáu “phương thuốc”cho những khách hàng hay cáu kỉnh 272
Nghệ thuật động viên khách hàng bằng nguyên tắc 7%-38%-55% 251
12 sai lầm khi giao dịch qua email 272
Thủ thuật nhớ tên khách hàng 263
Khôi phục lòng trung thành của khách hàng 249
Bảy tính cách của người bán hàng vĩ đại 247
Sức mạnh của hình chóp tiếp thị 260
Dịch vụ khách hàng và bảy câu hỏi khó 269
“Năm viên kim cương” trong nghệ thuật dịch vụ khách hàng 285
Trao quyền trong dịch vụ khách hàng 222
Lấy lòng khách hàng từ câu nói 261

Tags: QUẢN TRỊ KINH DOANH Chăm sóc khách hàng