icon profile default icon profile crystal icon profile dove icon profile lilac icon profile medical icon profile organic icon profile summer icon profile vintage

Phải chấm dứt càng sớm càng tốt!

Đăng bởi HocKynang.com. Posted in Bàn và Luận

Phải chấm dứt càng sớm càng tốt!

Theo TS. Lê Quốc Lý, Vụ trưởng Vụ Tài chính tiền tệ, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, "Bộ này cũng kết luận lạm phát có một phần đóng góp của bội chi ngân sách”.

Theo TS. Lê Quốc Lý, Vụ trưởng Vụ Tài chính tiền tệ, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, "Bộ này cũng kết luận lạm phát có một phần đóng góp của bội chi ngân sách”.

Trả lời phóng viên báo chí ngày 7/5/2008, Bộ trưởng Vũ Văn Ninh cho rằng: “Hiện nay bội chi chủ yếu là dành cho đầu tư. Quan điểm của tôi nếu bội chi dành cho đầu tư không hiệu quả thì gây lạm phát. Nếu hiệu quả thì không gây lạm phát”. Suy ra lạm phát là do – hay ít nhất cũng một phần – đầu tư không hiệu quả.
Sau đó, Bộ trưởng Vũ văn Ninh nói tiếp: “Giám sát đầu tư, phân bổ như thế nào, có hiệu quả hay không cũng giao Bộ Kế hoạch - Đầu tư, tôi chỉ có chức năng nhất định thôi”.

Phải chấm dứt càng sớm càng tốt!

Trong bài báo “Mong đợi ở kỳ họp 3 khóa XII”, tôi đã viết “… thành công sẽ lớn hơn, mất mát sẽ ít hơn nếu sự quản lý nhà nước của mỗi bộ ngành tốt hơn, gắn kết với nhau trong nhiệm vụ, liên đới trong trách nhiệm, khi thực hiện chức năng được phân công phân nhiệm, đúng nghĩa là thành viên của một chính phủ”, và “Hội nhập vào nền kinh tế thế giới đang biến đổi khôn lường, một khe hở, một sự thiếu phối hợp nhỏ có thể dẫn đến thua thiệt lớn cho nền kinh tế, ảnh hưởng đến ổn định kinh tế, chính trị và trật tự, an toàn xã hội.”

Thấy cảnh hai bộ, hai siêu bộ mới đúng, đổ lỗi cho nhau mà đau lòng! Cảnh tượng này phải chấm dứt sớm chừng nào, đất nước đỡ khổ chừng ấy!
 

Thứ Năm ngày 8/5/2008

GS.TSKH. Nguyễn Ngọc Trân

Tags: QUẢN TRỊ KINH DOANH Bàn và Luận