icon profile default icon profile crystal icon profile dove icon profile lilac icon profile medical icon profile organic icon profile summer icon profile vintage

Mong đợi ở kỳ họp thứ ba Quốc hội khoá XII

Đăng bởi HocKynang.com. Posted in Bàn và Luận

Mong đợi ở kỳ họp thứ ba Quốc hội khoá XII

Kỳ họp thứ ba của Quốc hội khóa XII quan trọng vì diễn ra đúng vào thời điểm nửa chặng đường của kế hoạch 5 năm 2006-2010.

Trong những nội dung của kỳ họp, theo thông báo của Văn phòng Quốc hội, sẽ có các vấn đề chống lạm phát và điều chỉnh một số chỉ tiêu vĩ mô của kế hoạch năm 2008 vì những lý do hiển nhiên: cuộc sống hàng ngày của đông đảo người dân, sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Chính vì vậy, điều mà cử tri mong đợi nhất là kỳ họp dành đủ thời gian để thảo luận sâu những bất cập về kinh tế, xã hội đang diễn ra, làm rõ các nguyên nhân để từ đó đi đến những quyết định đúng đắn và cần thiết nhằm đạt được các mục tiêu mà Quốc hội đã nghị quyết trên cơ sở nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ X, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang có những diễn biến không thuận và khó lường hết được.

Mong đợi ở kỳ họp thứ ba Quốc hội khoá XII

1. Về kinh tế, bất cập nhất là bội chi ngân sách kéo dài đi kèm với sử dụng ngân sách kém hiệu quả vì nhiều lý do, mà trước tiên là do lãng phí, thất thoát, tham nhũng và chất lượng của quy hoạch thấp; quản lý nhà nước tài sản công còn rất đơn sơ và nhiều lỗ hổng; nhập siêu kéo dài đang làm xấu đi cán cân thanh toán, ảnh hưởng đến các cân đối kinh tế vĩ mô; nền tài chính tiền tệ quốc gia được quản lý vừa lỏng lẻo, vừa chồng chéo ảnh hưởng sống còn đến sự tự chủ quốc gia; và hoạt động kém hiệu quả, có xu hướng lệch chức năng nhiệm vụ được giao của các Tổng công ty nhà nước 90, 91 đang muốn vươn lên thành các tập đoàn kinh tế mạnh.

2. Sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội ngày càng sâu rộng là “nhãn tiền” khi so sánh tỉ lệ chi tiêu của nhóm 20% những người giàu nhất với tỉ lệ này của nhóm 20% những người nghèo nhất trong xã hội trên tổng chi tiêu cả nước, và nhất là khi xem xét tỉ lệ những khoảng chi tiêu thiết yếu nhất để tồn tại của từng nhóm. Đường lối đổi mới phủ định sự “cào bằng” nhằm tạo động lực cho phát triển để xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh. Chủ động hội nhập kinh tế với thế giới cũng vì những mục tiêu trên và không đánh mất sự gắn kết xã hội, điều kiện tiên quyết để có ổn định chính trị.

Mong đợi ở kỳ họp thứ ba Quốc hội khoá XII

3. Cử tri thừa nhận và hoan nghênh sự nỗ lực của Chính phủ và của các thành viên. Nhưng thành công sẽ lớn hơn, mất mát sẽ ít hơn nếu sự quản lý nhà nước của mỗi bộ ngành tốt hơn, gắn kết với nhau trong nhiệm vụ, liên đới trong trách nhiệm, khi thực hiện chức năng được phân công phân nhiệm, đúng nghĩa là thành viên của một chính phủ. Hội nhập vào nền kinh tế thế giới đang biến đổi khôn lường, một khe hở, một sự thiếu phối hợp nhỏ có thể dẫn đến thua thiệt lớn cho nền kinh tế, ảnh hưởng đến ổn định kinh tế, chính trị và trật tự, an toàn xã hội.
 

Trong quản lý nhà nước, cần khẳng định không thể có chính sách tốt nếu dự báo yếu kém; không thể có quyết định đúng những vấn đề hệ trọng nếu chưa đủ căn cứ khoa học, và không tính đến các tác động xấu lên xã hội, nhất là lên những thành phần cơ bản. Tình hình càng phức tạp, càng cần đề cao nguyên tắc tự phê bình, tự đặt câu hỏi “ta là nạn nhân hay chính là một tác nhân của tình hình?”.

Phát huy những thành công đã đạt được là lời chúc trước tiên đến kỳ họp thứ ba. Góp phần, thông qua các chức năng hiến định của Quốc hội, làm biến chuyển một cách có ý nghĩa những vấn đề nêu trên đây là mong đợi tha thiết của cử tri gửi đến kỳ họp quan trọng này.

GS.TSKH. Nguyễn Ngọc Trân

Tags: QUẢN TRỊ KINH DOANH Bàn và Luận