icon profile default icon profile crystal icon profile dove icon profile lilac icon profile medical icon profile organic icon profile summer icon profile vintage

Quy luật làm việc nhóm

Đăng bởi Quản trị viên. Posted in Kỹ năng làm việc nhóm

Quy luật làm việc nhóm

Làm việc nhóm mà cũng có quy luật sao? Chắc bạn sẽ hỏi như vậy khi đọc thấy tiêu đề của bạn viết này. Câu trả lời là: Làm việc nhóm cũng có quy luật và nếu thuận thao quy luật thì thành công cũng chắc chắn sẽ đón chờ bạn phía trước.

1. Quy luật thích hợp: Tất cả mọi người đều có điểm mạnh riêng của mình.

2. Quy luật thách thức lớn: Thử thách càng lớn thì yêu cầu làm việc theo nhóm càng cao.

3. Quy luật chuỗi: Sức mạnh của cả đội sẽ bị ảnh hưởng nếu như có một liên kết yếu nào đó.

4. Quy luật xúc tác: Những nhóm làm việc thành công có những cá nhân có thể thay đổi mọi thứ.

5. Quy luật tầm nhìn: Tầm nhìn giúp cho mọi thành viên có phương hướng hoạt động và sự tự tin.

Quy luật làm việc nhóm

6. Quy luật về lòng tin: Những người cùng làm việc trong nhóm phải tin tuởng lẫn nhau khi làm việc.

7. Quy luật chi phí: Nhóm làm việc sẽ thất bại trong việc vươn tới tiềm lực của mình khi thất bại trong việc trả giá.

8. Quy luật vị trí: Những nhóm giỏi có tầm hiểu biết rộng.

9. Quy luật giao tiếp: Sự tác động lẫn nhau kích thích hoạt động tốt hơn.

10. Quy luật về sự lợi thế: Sự khác nhau giữa hai nhóm làm việc hiệu quả tương tự nhau là khả năng lãnh đạo.
 

Nếu bạn muốn nhóm của bạn thành công, tại sao bạn không bắt đầu ngay từ ngày hôm nay. Đào tạo có thể là ý kiến hay vì “có học có hơn”. Nếu muốn tiết kiệm thời gian và chi phí thì một hình thức học trực tuyến (Elearning). Với rất nhiều các khóa học bổ ích liên quan đến làm việc nhóm như: “Để thành công khi làm việc nhóm”, “Phương pháp kiểm soát xung đột”, “Kỹ năng ra quyết định nhóm”…Hi vọng nhóm bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công.

Tags: KỸ NĂNG LÀM VIỆC Kỹ năng làm việc nhóm

Bài viết

Ảnh độc quyền HocKynang.com
Góp ý đánh giá HocKynang.com Gửi bài viết tới HocKynang.com

Thành viên

Kết nối

google-plus youtube twitter
facebook

Kết nối với chúng tôi trên mạng xã hội để chia sẻ nhiều hơn!

Liên kết

Tem nhãn - Túi PE - Màng Pe - Thùng carton - Băng dính